Bắt đầu sao lưu hiện diện trực tuyến của bạn

Tự động sao lưu và khôi phục các trang web và cơ sở dữ liệu không giới hạn

14 ngày dùng thử miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.

10GB

Trang web và cơ sở dữ liệu không giới hạn

$29.99 /năm

Dùng thử miễn phí

Thẻ tín dụng không bắt buộc.

30GB

Trang web và cơ sở dữ liệu không giới hạn

$79.99 /năm

Dùng thử miễn phí

Thẻ tín dụng không bắt buộc.