KHÔNG BAO GIỜ BỊ MẤT DỮ LIỆU NỮA

Bản sao lưu nâng cao nhất cho các trang web và cơ sở dữ liệu.

Được tin cậy bởi các đối tác và doanh nghiệp

Godaddy
Gmo
Asp
Singtel
Hostpapa
Hostmysite

Giải pháp tự động đơn giản nhưng mạnh mẽ

Sao lưu tất cả các trang web và cơ sở dữ liệu của bạn, bất kể nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, trong một bảng điều khiển tinh tế và dễ sử dụng. Tự bảo vệ mình bằng tính năng theo dõi trang web miễn phí và khả năng theo dõi danh sách đen của Google.

Dms dashboard 1

Icon backup

TỰ ĐỘNG SAO LƯU

Và dễ sử dụng giao diện để sao lưu trang web và cơ sở dữ liệu của bạn. Chỉ cần nhập các chi tiết FTP, SFTP hoặc RSYNC của bạn và các bản sao lưu sẽ tự động bắt đầu.

Icon restore

KHÔI PHỤC MỘT CHẠM

Tạo lại các tập tin và cơ sở dữ liệu trang web của bạn với khôi phục một chạm. Chọn từ tối đa 30 phiên bản sao lưu để dễ dàng khôi phục.

Icon download

TẢI XUỐNG MỘT CHẠM

Bạn đã mất bản sao tập tin dữ liệu cục bộ của mình? Đừng lo lắng. Tính năng tải xuống một lần nhấp của chúng tôi cho phép bạn truy cập bản sao lưu của mình mọi lúc, mọi nơi.

Icon secure

SAO LƯU SIÊU BẢO MẬT

Sử dụng mã hóa cấp độ quân sự và bảo mật tiêu chuẩn ngành đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ, bảo mật và luôn có sẵn.

Icon blacklist

THEO DÕI DANH SÁCH ĐEN WEBSITE

Kiểm tra xem trang web của bạn có được coi là không an toàn để duyệt bằng Google hay không bằng cách sử dụng chế độ Duyệt web an toàn tích hợp của Google của chúng tôi.

Icon monitor

THEO DÕI TRANG WEB

Theo dõi thời gian hoạt động của trang web của bạn từ 3 châu lục và được thông báo trong trường hợp máy chủ hoặc rớt mạng.

Các giải pháp tự động cho trang web của bạn, bao gồm