Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi (www.dropmyemail.com) vì chúng giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt trang web của chúng tôi và chúng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng. Bằng cách tiếp tục duyệt qua trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Cookie là một tập tin nhỏ chứa các chữ cái và chữ số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc ổ đĩa cứng của máy tính nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau:

  • điều hành trang web của chúng tôi
  • Nhận biết và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và để xem khách truy cập như thế nào trên trang web của chúng tôi khi họ đang sử dụng trang web đó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, ví dụ: bằng cách đảm bảo rằng người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm dễ dàng
  • Nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào đón bạn theo tên và ghi nhớ tùy chọn của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn) và
  • ghi lại chuyến thăm của bạn vào trang web của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (kể cả cookie cần thiết), bạn có thể không truy cập được tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi.